Om Rekon

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige är en ideell förening. Den bildades 1986 och samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet. Rekon har som ändamål bl.a. att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls, att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig och att tillämpningen av obeståndsrätten är enhetlig över riket. Vidare är Rekon remissorgan i förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten samt erbjuder föreningen medlemmarna utbildning inom obeståndsrätten. 

Alla Rekons medlemmar är advokater, d.v.s. de är även medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Detta innebär bl.a. att Rekons medlemmar omfattas av Advokatsamfundets regler om god advokatsed samt av Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.

Lokala kollegier

Föreningen har för närvarande 11 lokala kollegier som medlemmar. Dessa är:

Dalarnas-, Gävelborgs- och Uppsala län
Göteborg
Hallands län
Skåne, Blekinge
Småland
Stockholm
Västgöta-Dal
Södermanland och Östergötland
Mellannorrland
Mellansvenska
Övre Norrlands

De lokala kollegierna har totalt cirka 400 medlemmar. Genom att de lokala kollegiernas medlemmar är advokater har föreningen ett nära samarbete med Sveriges advokatsamfund.

Styrelse

Föreningens styrelse utgöres av:
Hans Andersson, ordförande tillika Övre Norrlands 
Lars-Henrik Andersson, vice ordförande 
Emma Svensson, Mellannorrland 
Jörgen Wistrand, Göteborg
Anders Lundberg, Hallands län
Henrik Schef, Dalarnas-, Gävelborgs- och Uppsala län
Bo Ransnäs, Skåne Blekinge
Erik Gabrielsson, Småland 
Robert Asplund, Mellansvenska
Mathias Winge, Stockholm
Magnus Nedstrand, Södermanland och Östergötland
Peter Bengtsson, Västgöta-Dal

Kontaktinfo till styrelseledamöterna återfinns under menyn ”Matrikel”

Föreningen

Föreningen har genom åren avgett ett stort antal remissyttranden inom obeståndsrätten samt verkat för lagändring i ett flertal frågor. Föreningens inställning framgår bla av dokumentation under rubriken ”Publikationer”. Genom tillsatta kommittéer bevakas ett flertal olika rättsområden kontinuerligt.

Annonsbokning: Anders Lundberg – anders.lundberg(at)adv-lundberg.se

Adressen till Rekon är:

c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23 Piteå

Om du har synpunkter på hemsidans innehåll skriv e-mail till:

Peter Bengtsson – peter.bengtsson(at)erobe.se

Personuppgifter

  pdf Länk till information om behandling av personuppgifter (85 KB)

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout