• alt-icon
  • alt-icon

Välkommen till Rekon!

Med denna webbplats vill vi berätta om vår förening samt ge en allmän beskrivning av konkurser och företagsrekonstruktioner. Under de olika menyvalen hittar du bland annat uppgifter om styrelseledamöter, information om konkursförvaltning och förvaltare samt hur företagsrekonstruktioner går till i praktiken.

Under ”Publikationer” finns Rekons svar på remisser i lagstiftningsärenden och från domstolar, Rekons ställningstaganden i förvaltningsetiska frågor mm. Vidare finns här en unik sammanställning över de tillstånd som krävs för att få driva verksamhet inom praktiskt taget alla branscher i Sverige, upprättad av advokaten Lars Wenne och jur kand Petter Olsson.

I "Matrikeln" hittar du namn och adressuppgifter till såväl konkursförvaltare som rekonstruktörer.

Genom inloggning ovan kan föreningens medlemmar ta del av intern medlemsinformation, såsom utbildningar och seminarier, styrelsens protokoll mm samt en sida för att företa ändringar i kontaktinfo i matrikeln.

Vi hoppas och tror att vår webbplats ska vara en bra och funktionell tillgång för dig och din organisation.

Lycka till!

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout